THIẾT BỊ VỆ SINH ANH HÙNG, Showroom: 1104 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0909 914 054

BỒN NƯỚC

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 700L Ngang SUS 304

Mã SP: TM700LN

Giá: 3.400.000 đ 3.480.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 500L Ngang SUS 304

Mã SP: TM500LN

Giá: 2.620.000 đ 2.660.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 5000L Ngang SUS 304

Mã SP: TM5000LN

Giá: 14.660.000 đ 16.100.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 4000L Ngang SUS 304

Mã SP: TM4000LN

Giá: 14.660.000 đ 16.100.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 3500L Ngang SUS 304

Mã SP: TM3500LN

Giá: 13.270.000 đ 14.500.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 3000L Ngang SUS 304

Mã SP: TM3000LN

Giá: 12.200.000 đ 13.200.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2500L Ngang SUS 304

Mã SP: TM2500LN

Giá: 10.970.000 đ 11.750.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2000L Ngang SUS 304

Mã SP: TM2000LN

Giá: 7.400.000 đ 7.990.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1500L Ngang SUS 304

Mã SP: TM1500LN

Giá: 5.470.000 đ 5.830.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 1000L Ngang SUS 304

Mã SP: TM1000LN

Giá: 3.630.000 đ 3.870.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 5000L Đứng SUS 304

Mã SP: TM5000L

Giá: 15.250.000 đ 17.400.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 4000L Đứng SUS 304

Mã SP: TM4000L

Giá: 13.750.000 đ 15.200.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 3500L Đứng SUS 304

Mã SP: TM3500L

Giá: 12.290.000 đ 13.700.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 3000L Đứng SUS 304

Mã SP: TM3000L

Giá: 11.190.000 đ 12.350.000 đ

Bồn Nước Inox Toàn Mỹ 2500L Đứng SUS 304

Mã SP: TM2500L

Giá: 10.440.000 đ 11.250.000 đ

ĐÃ THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG