THIẾT BỊ VỆ SINH ANH HÙNG, Showroom: 1104 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Tp.HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 0909 914 054

BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 700L Ngang

Mã SP: BNISH700N

Giá: 2.400.000 đ 2.750.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang Lùn

Mã SP: BNISH6000NL

Giá: 15.200.000 đ 19.300.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 6000L Ngang

Mã SP: BNISH6000N

Giá: 14.790.000 đ 18.900.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 500L Ngang

Mã SP: BNISH500N

Giá: 2.030.000 đ 2.250.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang Lùn

Mã SP: BNISH5000NL

Giá: 13.430.000 đ 16.550.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 5000L Ngang

Mã SP: BNISH5000N

Giá: 13.000.000 đ 16.150.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Lùn Phi 1420

Mã SP: BNISH4000NL

Giá: 11.450.000 đ 13.900.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 4000L Ngang Lùn Phi 1420

Mã SP: BNISH4000NL

Giá: 11.450.000 đ 13.900.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang Lùn Phi 1420

Mã SP: BNISH3500NL

Giá: 9.960.000 đ 12.300.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3500L Ngang

Mã SP: BNISH3500N

Giá: 9.590.000 đ 11.950.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 300L Ngang

Mã SP: BNISH300N

Giá: 1.710.000 đ 1.800.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang Lùn Phi 1420

Mã SP: BNISH3000NL

Giá: 8.810.000 đ 10.800.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 3000L Ngang

Mã SP: BNISH3000N

Giá: 8.550.000 đ 10.550.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang Lùn Phi 1380

Mã SP: BNISH2500NL

Giá: 6.930.000 đ 8.550.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2500L Ngang

Mã SP: BNISH2500N

Giá: 6.670.000 đ 8.300.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 2000L Ngang

Mã SP: BNISH2000N

Giá: 5.870.000 đ 7.150.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang Lùn

Mã SP: BNISH1500NL

Giá: 4.730.000 đ 5.550.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1500L Ngang

Mã SP: BNISH1500N

Giá: 4.730.000 đ 5.550.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1200L Ngang Phi 1050

Mã SP: BNISH1200N

Giá: 3.740.000 đ 4.400.000 đ

Bồn Nước Inox Sơn Hà 1000L Ngang

Mã SP: BNISH1000N

Giá: 3.180.000 đ 3.700.000 đ

ĐÃ THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG