BỒN NƯỚC INOX ĐẠI THÀNH

Bồn Nước Đại Thành Inox 6000L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI6000N

Giá: 15.570.000 đ 19.350.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 5000L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI5000N

Giá: 13.470.000 đ 16.600.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 4000L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI4000N

Giá: 11.090.000 đ 13.580.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 3500L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI3500N

Giá: 9.910.000 đ 11.980.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 3000L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI3000N

Giá: 8.850.000 đ 10.610.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2500L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI2500N

Giá: 7.060.000 đ 8.480.000 đ

Bồn Nước Đại Thành Inox 2000L Ngang SUS 304

Mã SP: BNDTI2000N

Giá: 6.100.000 đ 7.210.000 đ

ĐÃ THÊM SẢN PHẨM VÀO GIỎ HÀNG